Vive La Révolution!

Naast de beurs en finance, heeft ondergetekende veel interesse in geschiedenis, historische gebeurtenissen, hoe dingen in elkaar zitten, verbanden en onverklaarbare feiten. Vooral bij dat laatste krijgt degene vaak het etiket complotgekkie of aluhoedje opgeplakt.

Die groep mensen, die zo snel en inhoudsloos oordeelt, zijn de mensen die zelf niet de intelligentie hebben om in te zien dat zijn perfect tuinen in iets wat de Room-Katholieke kerk al in de 15e eeuw al gebruikte om tegenstanders de mond te snoeren. De term ketters kent u vast ook nog wel uit het geschiedenisboek?

De protesten in Nederland, Frankrijk, Spanje en de rest van de wereld

Nu terug naar ons kleine gezellige Holland. Vandaag de bouwprotesten, de vorige twee keer was de binnenstad hier al afgesloten dankzij de boerenprotesten.

Maar even… laat eens los of u het ermee eens bent of niet. Laat eens los uw links-rechts kortzichtige denken. Bekijk het hele verhaal eens van een grotere afstand. Met de regels die u geleerd hebt bij geschiedenis: oorzaak-gevolg-oorzaak-gevolg.

Als u dat kunt, ziet u dat de huidige tijdsgeest, precies dezelfde gelijkenissen vertoont als de aanloop naar de Franse revolutie.

  • Oorzaak: Er is een technologische vooruitgang die het leven drastisch veranderd heeft. (Toen de industriële revolutie, nu was dat het internet)
  • Gevolg: de bevolking en met name de onderste en middenlaag van de bevolking eist meer inspraak. (Toen de zogenoemde burgerij en de boeren uit het klassenstelsel, nu zijn het de boeren en gewone werkende mensen)
  • Oorzaak: de politieke elite weigert mee te gaan in de wens van de meerderheid van de bevolking tot meer inspraak en gedraagt zich zelf als zonnekoningen (De geprivilegieerde standen: adel en geestelijken. De Franse koning. Nu zijn het onze politici die referenda negeren, oppositiepartijen uitsluiten en met name de zonne-koninkjes en koninginnetjes die zich in Brussel en Straatsburg begeven)
  • Gevolg: de bevolking komt in opstand, er komt een revolutie (Bestorming van de Bastille in 1789 wordt gezien als de start van de Franse revolutie. Wij zitten vandaag de dag dicht tegen deze fase aan of daar al in.)
  • Gevolg: het bestel ofwel de manier van democratie veranderd. (Toen werd er uiteindelijk na een aantal mislukkingen als keizerrijk, de parlementaire democratie ingevoerd. Wat er nu voor in de plaats komt is nog onzeker.)

Is parlementaire democratie uitgespeeld?

Daar lijkt het dus alle schijn van te hebben. Parlementaire democratie heeft meer dan 150 jaar bij ons prima gefunctioneerd. Maar de huidige tijd vraagt andere oplossingen. Partijdiscipline heeft het systeem alleen nog maar meer wantrouwen vanuit de bevolking opgeleverd.

De enige manier waarop het stelsel nog wel door zou kunnen overleven is als politici over hun verschillen heen stappen en letterlijk iedere partij met minstens 10 zetels een ministerspost te geven en zo een zakenkabinet te vormen en te doen waar we ze verdomme voor betalen: dit land besturen als volwassen mensen.

Maar goed, dat laatste lijkt een gewoon een droomscenario.

Komt er geweld?

Wie de geschiedenislijn volgt, concludeert, er eigenlijk maar één uitkomst mogelijk: revolutie. En een revolutie ging in de geschiedenis bijna altijd met geweld gepaard. Gelukkig is daar uitzondering Nederland.

Wij hadden namelijk de Bataafse revolutie. Dat ging zonder moord en doodslag, in tegenstelling tot de Franse revolutie. Echter huurden wij wel Franse soldaten in, mocht de boel toch op geweld uit draaien…

Dat geeft dan ook typisch de aard van ons volkje weer. En is gelukkig wel geruststellend. Dus om de vraag te beantwoorden, nee we hopen van niet.

Vive la Révolution!

We roepen niet op tot een revolutie, we leggen u gewoon uit wat de tijdslijn is van geschiedenis en dat de kans erg groot is op de uitkomst zoals wij die hier nu schetsen. De geschiedenis herhaalt zich op grote lijn omdat de mens zelf niet veranderd is.

De tijd is anders, de technologie is anders, de personen en namen zijn anders. De grote lijn… is precies hetzelfde…

If you don’t know the past, you can’t understand the present and plan properly for the future.